NL.Alanya partner van Stichting GOED

      Reacties uitgeschakeld voor NL.Alanya partner van Stichting GOED

Afgelopen maand is er een samenwerking overheen gekomen tussen NL.Alanya en Stichting GOED. De essentie van de Stichting GOED is brede steun te verwerven voor het behartigen van de belangen van Nederlanders in het buitenland.

Stichting GOED is een samenwerkings- verband van entiteiten en actoren – al dan niet van formeel juridische oorsprong -, die op enigerlei wijze verbinding hebben, maken of onderhouden met Nederlanders die zich blijvend onvoorwaardelijk met Nederland verbonden voelen ongeacht of ze permanent of voor een langere periode in het buitenland wonen.

NB: Met entiteiten en actoren worden bedoeld Nederlandse verenigingen, stichtingen, non-profitorganisaties, sociale netwerken, online communities en clubs voor Nederlanders in het buitenland. Hiermee willen we zo breed en aantrekkelijk mogelijk opereren, zodat iedere groep of club zich kan aansluiten en dat niet alleen omdat ze formeel juridisch georganiseerd zijn. We zijn er stellig van overtuigd dat we uitsluitend op deze wijze alle Nederlanders over de grenzen bereiken.

De essentie van Stichting GOED is het verwerven van brede steun voor het behartigen van de belangen van Nederlanders in het buitenland inzake specifieke belemmeringen of beperkingen die samengaan met het wonen in het buitenland en het instandhouden van hun Nederlanderschap.

Ongeacht hoe ieder dat persoonlijk beleeft of ervaart, het is niet ongewoon dat een derde generatie Canadees met Nederlandse roots nog altijd een band met Nederland heeft en zich ook Nederlander voelt.

Doelstelling

  1. Stichting GOED stelt zich ten doel de belangen van Nederlanders in het buitenland te behartigen, voortkomend uit inventarisaties via online media en communities, de samenwerkingpartners en andere bronnen, alsook die, welke de Stichting in het algemeen belang acht van de onderhavige doelgroep.
  • Indien en voor zover die belangen tegenstrijdig zouden kunnen zijn, zal de Stichting via overleg met de doelgroep alles in het werk stellen eventuele nadelen voor bepaalde doelgroepen te inventariseren en hen om advies vragen.
  • De uiteindelijke besluitvorming over een te kiezen specifiek doel zal tot stand komen als er consensus is bereikt over de grootste gemene deler van alle belangen.

Functie

Afgeleid van de periodiek opnieuw te definiëren doelstellingen, waarbij meer specifiek wordt gekeken naar beoogd resultaat, zullen de werkzaamheden van de Stichting vooral bestaan uit;

  • Beïnvloeding van semi-overheidsinstellingen, wetgevende machten en uitvoeringsorganisaties die direct of indirect de leef-, woon, werk-, verzorgings-, opvoedings- of studieomstandigheden van Nederlanders buiten de landsgrenzen in het bijzonder belasten.
  • Het activeren, enthousiasmeren en/of beïnvloeden van inkomstenbronnen zoals donaties, subsidies, sponsoring, projectbijdragen en onderzoek.
  • Het werven, enthousiasmeren en aansturen van vrijwilligers en projectmedewerkers,
  • Het plannen, coördineren en uitvoeren van promotionele activiteiten.

Voor bovengenoemde zaken zal de Stichting een samenwerkingsovereenkomst aangaan met bedrijfsbureau TopOrange, dat niet alleen aan de basis stond van de online community NIHB, maar ook initiator is van het concept van de Stichting. Het bedrijfsbureau zal Stichting GOED ondersteunen bij het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit het versturen van nieuwsbrieven en andere informatie, administratie/secretariaat, website en sociale media, organisatie van projecten, onderzoek en het onderhouden van de contacten met de partners en derden.

Een en ander uiteraard in nauw, goed en constructief overleg met het bestuur.