Opzegging bankrekeningen ING

      Reacties uitgeschakeld voor Opzegging bankrekeningen ING

Veel Nederlanders buiten Nederland zijn inmiddels of worden benaderd door hun Nederlandse bank met een brief waarin de teneur is: we willen u er eigenlijk niet meer bij hebben, soms gekoppeld met een dreiging van opzegging van de bankrekening.

Op suggestie van de SNBN hebben PvdA Kamerleden Lilianne Ploumen en Henk Nijboer – dank! – kort voor het reces kamervragen ingediend over het sluiten van bankrekeningen van Nederlanders die in het buitenland wonen. Wij wachten op de antwoorden van de regering, en uiteraard zijn we ons sowieso al aan het bezinnen op vervolgstappen.

Maar, en dat liep deels door elkaar heen, tegelijkertijd heeft de ING haar Nederlandse rekeninghouders buiten de EU / EER aangeschreven met onder andere de volgende woorden:

“U bent al een tijd klant bij ons. Volgens onze gegevens woont u in xxx. U heeft waarschijnlijk goede redenen om uw rekening bij ons aan te houden. Maar in het algemeen is er bij gebruik van onze producten vanuit het buitenland een hoger risico op financieel misbruik. Bovendien vereist het van ons een hoge inspanning om dat risico goed te beheersen. Daarom vragen we onze klanten in het buitenland aan te geven waarom ze die Nederlandse rekening nog nodig hebben. We hopen dat u begrijpt dat wij dit doen om het betalingsverkeer zo veilig mogelijk te houden.

Uw band met Nederland
Geldt 
één of meer van de onderstaande situaties voor u? En kunt u dat ook aantonen?

  1. U heeft een Nederlands paspoort of ID-kaart
  2. U woont wel in Nederland
  3. U werkt in Nederland
  4. U studeert in Nederland
  5. U bezit een huis in Nederland”

Ten eerste is het natuurlijk niet aan de ING of welk privaat bedrijf dan ook om eigenstandig een band met Nederland te bepalen. Ten tweede komt de SNBN expliciet ook op voor de vele onvrijwillige oud-Nederlanders, waar de Nationale Ombudsman in 2016 al een knalduidelijk rapport met aanbevelingen over heeft geschreven: het niet meer hebben van de Nederlandse nationaliteit hoeft absoluut niet te betekenen dat er geen ‘band’ meer met Nederland zou zijn – vaak is juist het omgekeerde het geval.

Het e-mail van de ING met betrekking tot buitenlandse klanten is respons_producten_buitenland@ing.nl.

Ook hier heeft de SNBN besloten in de pen te klimmen en een brandbrief naar de CEO van ING te sturen – wij wachten op een reactie. Lees hier de brief aan ING 26 juli 2019 (en uiteraard zelf verder verspreiden). We hebben begrepen dat het TV-programma Hart van Nederland hier eventueel aandacht aan wil besteden.