Registratie stemmen in het buitenland

      Reacties uitgeschakeld voor Registratie stemmen in het buitenland

Woont u niet in Nederland? En wilt u bij verkiezingen vanuit het buitenland stemmen? Registreer u dan eenmalig. U registreert zich eenvoudig met het formulier.

De documenten waarmee u kunt stemmen, krijgt u dan bij iedere verkiezing van de Tweede Kamer en Europees Parlement automatisch per post.

https://formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scRegistratieformulierPermanenteRegistratieKiezersBuitenland.aspx

Gemeente Den Haag
Verkiezingen KBN
Postbus 84008
2508 AA Den Haag

  • U krijgt per e-mail een bevestiging als de gemeente uw registratieverzoek heeft ontvangen.
  • U krijgt een bevestiging van opname in het permanente register als de gemeente uw verzoek heeft verwerkt.

Voorwaarden voor registratie

Voor registratie als kiezer buiten Nederland gelden de volgende voorwaarden:

  • U woont buiten Nederland en u staat niet meer ingeschreven in een Nederlandse gemeente.
  • U heeft op het moment van de aanvraag de Nederlandse nationaliteit.
  • Uw kiesrecht is niet afgenomen.
  • U bent op het moment van de aanvraag 17 jaar of ouder. U kunt pas meedoen aan verkiezingen als u 18 jaar of ouder bent.

Al geregistreerd als kiezer buiten Nederland?

Heeft u zich al geregistreerd als kiezer buiten Nederland? En heeft u ook verkiezingen van het Europees Parlement aangeklikt? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt de documenten automatisch per post.

Registraties van vóór 1 april 2017 zijn niet permanent

Op 1 april 2017 is de wet veranderd. U hoeft zich hierdoor nog maar 1 keer als kiezer buiten Nederland te registreren. Heeft u zich voor 1 april geregistreerd? Bijvoorbeeld voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017? U bent dan nog niet opgenomen in het permanente register. U moet zich dan alsnog 1 keer registreren voor toekomstige verkiezingen.

Stemmen als kiezer buiten Nederland

Bent u geregistreerd? Dan krijgt u voor iedere verkiezing automatisch uw briefstembewijs en retourenveloppen toegestuurd per post. Het stembiljet krijgt u per e-mail. Wilt u uw stembiljet toch per post krijgen? Geef dit aan op het registratieformulier.

Als de kandidatenlijst is vastgesteld, krijgt u het stembiljet per e-mail verstuurd. U kunt dit stembiljet zelf printen en invullen. Stuur het stembiljet daarna samen met het briefstembewijs en een kopie van uw geldige Nederlandse paspoort of identiteitskaart op naar het adres van het briefstembureau op de retourenvelop.

Om te kunnen stemmen bij de verkiezing bij het Europees Parlement moet uw Nederlandse identiteitsdocument nog geldig zijn op 9 april 2019.

Verkiezing van het Europees Parlement 23 mei 2019

Op 23 mei 2019 is de eerstvolgende keer dat u als kiezer buiten Nederland kunt stemmen. U kunt dan uw stem uitbrengen bij de verkiezing van het Europees Parlement.

  • Om voor Nederland te kunnen stemmen bij de verkiezing van het Europees Parlement moet uw identiteitsdocument nog geldig zijn op 9 april 2019.
  • Als u zich na 11 april registreert, kunt u niet meer stemmen bij de verkiezing van het Europees Parlement.

Houd uw adres actueel

Verhuist u naar een ander adres in het buitenland? Geef dit dan door aan de gemeente Den Haag.

Tijdelijk in het buitenland

Bent u op 23 mei 2019 tijdens de verkiezing van het Europees Parlement in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En u staat nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Stem dan via een volmacht of per brief.